pühapäev, 27. jaanuar 2008

Ajaveebi eesmärk

Tere tulemast 6. klassi ajaveebi!
Selle ajaveebi abil õpime koostama oma ajaveebi, täidame siin antud ülesandeid, õpime korrigeerima keelekasutust, et meie eesti keel oleks ilusam, puhtam, mõistetavam, selgem, oskame Internetist huvitavat ja vajalikku informatsiooni leida.

III veerandi teema on kriminaalkirjandus.
Iga õpilane kujundab ja sisutab oma ajaveebi, otsides Internetist materjali kriminaalkirjanduse kohta, mõeldes ise välja põnevaid kriminaallugusid. Teemaploki vältel loeb õpilane läbi vähemalt ühe kriminaaljutu ning kirjutab oma ajaveebi selle kohta arvustuse.

Kõik õpilased saavad üksteise töid ajaveebis lugeda, neid hinnata ja kommenteerida, parandusi ja ettepanekuid teha. Lähtu kommenteerimisel sellest, millises sõnastuses tahaksid kuulda ise oma tööde hinnanguid ja kommentaare.

Ajaveebi eest saab iga õpilane koondhinde.

Innukat ja informatiivset töölusti!

Pildil Scherlock Holmes ja doktor Watson. Allikas: Wikipedia